Okruhy k opakování:

- způsoby obohacování slovní zásoby

- zkratky a zkratková slova

- synonyma, antonyma, homonyma

- ustálená slovní spojení (přísloví, rčení, přirovnání)

- pravopis přejatých slov, jejich význam

- skloňování přejatých slov (slova obecná a vlastní jména)

 

- součástí písemné práce bude diktát