Klasifikace v OV ve školním roce 2020/ 2021

Vyučující: Mgr. Alice Ševčíková

Pomůcky: 1x sešit 524

Hodnocení:

1) Aktivita v hodinách, připravenost na hodinu (aktuality).

2) Známky z testů.

3) Hodnocení prezentací na zadané téma.