21.-22.5.

Vždy, než začneš řešit úkoly, se podívej na video - vysvětlení učiva a návod, jak řešit zadaná cvičeníMrkající
Do sešitu si samozřejmě zapiš nadpisy, žlutě zvýrazněné poučky a zadané příklady
 

 

Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník str.93

Podívej se na video Druhy trojúhelníků podle délek stran čas 0 - 3:40

Rovnoramenný trojúhelník má dvě strany stejně dlouhé – ramena - a třetí strana má délku jinou - základna. Úhly, které svírají ramena se základnou, jsou vždy shodné.

uč.93/př.B1 – pokračuje na str.94 – konstrukce rovnoramenného ∆, osa strany, úhlu a souměrnosti

uč.94/1a nebo b – vyber si (osa úhlu! – půlí úhel – jak narýsovat - uč. str.32  - pomocí kružítka)

 

Rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé. Všechny jeho vnitřní úhly mají velikost 60°.

uč.95/D – narýsuj do sešitu a odpověz na otázky z daného cvičení

Rovnostranný ∆ je osově souměrný podle tří os jeho stran. Tyto osy se protínají v jednom bodě 

Podívej se na video Rovnoramenný ∆ - příklady s rovnoramenným ∆

uč.94/6 vypočítej velikosti označených úhlů a pojmenuj ∆ podle délek stran

 

 

20.5.  Dnes dávám prostor, pro dodělání, toho co vám chybí.

          A kdo má vše hotovo, má dnes od matematiky pokojMrkající 

18.-19.5

TROJÚHELNÍK

Rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníku ze tří stran – trojúhelníková nerovnost str.90

Video Trojúhelníková nerovnost čas 3:40 - do konce (6min)

V každém trojúhelníku platí, že součet délek dvou libovolných stran je vždy větší než délka třetí.  a+b>c; b+c>a; a+c>b

uč. 92/2,3

 

91/př.2 – projdi si řešený příklad

            Rozbor – načrtneš od ruky a popíšeš známými údaji – délky stran, velikosti úhlů,…

  -určíš, jestli, jestli lze daný trojúhelník sestrojit (trojúhelníková nerovnost, velikost úhlů,…)

            Konstrukce - narýsuj trojúhelník, dodržuj zadané rozměry – dbej na úpravu (ořezaná tužka č.3, kružítko,…)

            Zápis - pomocí geometrických symbolů zapisuješ postupně jednotlivé kroky v postupu konstrukce (kdyby náhodou, tak symboly najdeš na první straně učebnice geometrie)

uč.92/1

 

 

Tady se můžete ptát 
Vždy se podepište - do políčka Název

Komentáře

Autor Petr Quitta
Pani ucitelko napiste mne prosim vas,ktery ukol jsem neodeslal,naposledńy jsem posilal ukol na osovou soumernost.Dekuji.
Autor Petr Quitta
Pani ucitelko napiste mne prosim vas,ktery ukol jsem neodeslal,naposledńy jsem posilal ukol na osovou soumernost.Dekuji.
Autor učitelka
Ahoj Petře, poslal jsem ti to do mailu.
Autor Štěpán Neužil
Dobrý den paní učitelko nechápu cvičení 6 na straně 94
Autor učitelka
Ahoj Štěpáne, pracuješ s tím, že víš jaké jsou vlastnosti rovnoramenného a rovnostranného trojúhelníku. Podívej se na video, které je nad zadáním tohoto příkladu.
Autor učitelka
Kdybys potřeboval i tak pomoc, kontaktuj mě na Hangouts
Autor Eliška Švendová
Dobrý den paní učitelko,
U toho cvičení na straně 93( B1) máme udělat i rozbor se zápisem?
Autor učitelka
Ahoj Eliško, určitě.
Zanechat odpověď(Váš e-mail nebude veřejně zobrazen.)