umíme to - heslo třídy: zs-krtiny-7B-2020/21

3.písemná práce - středa 5.4.
Témata:

soustava lineárních rovnic - grafické řešení

jehlan, kužel, koule - povrch, objem