umíme to - heslo třídy: zs-krtiny-7B-2020/21

 
1.písemná práce - středa 16.11.
           Témata: 

Lineární rovnice
Vyjádření proměnné ze vzorce (z rovnice)
Lineární rovnice se dvěma neznámými
Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých sčítací a dosazovací metodou
Řešení slovních úloh