13. 10. 2021 - Nedrosty (minerály) a jejich tvar. Dozvíme se rozdíl mezi nerostem a horninou, jak vznikají nerosty, co je to krystal a krystalová struktura nerostu. Ukážeme si rozdíl mezi krystalovou strukturou tuhy a diamantu.

6. 10. 2021 - Napíšeme si krátký test na témata - biologický základ člověka, čím se člověk odlišuje od ostatních živočichů, lidské poznání (úkol vědy, vědecká teorie, metody v přírodních vědách). Poznáme stavbu Země - zemská kůra, zemský plášť, zemské jádro. Vysvětlíme si pojem litosféra. Dozvíme se, jaké metody se používají při zjišťování stavby Země (učebnice str.14 - 15).

29. 9. 2021 - Země ve vesmíru. Poznáme naši sluneční soustavu a její složky, jak vznikl vesmír a význam Slunce pro naši Zemi - jednotlivé složky slunečního záření, proč se střídají roční období a noc se dnem.

22. 9. 2021 - dokončíme opakování orgánových soustav člověka (cévní, vylučovací a nervová). Ukážeme si, jak se postupně rozvíjelo poznání lidí, poznáme úkol vědy a jak vzniká vědecká teorie, poznáme metody práce v přírodních vědách. (Učebnice str.10 - 11)

15. 9. 2021  -   opakování učiva z 8. ročníku - orgánové soustavy člověka. Nová látka - Myšlení a způsob života lidí (učebnice str. 8 - 9)

 8. 9. 2021 - Úvodní hodina, seznámení s pravidly hodnocení a obsahem vyučovacího předmětu, opakování učiva z 8. ročníku - orgánové soustavy člověka. Biologický základ člověka.