Pracovní činnosti - chlapci i děvčata, Prč - volitelné

Hodnocení:

Pro tento předmět je důležité plnit zadané úkoly dle vlastních možností. Známky v tomto předmětu jsou udělovány za každý výrobek - zpravidla 2-3 za pololetí - bude zapisováno do žákovské knížky.. Důležité pro hodnocení tohoto předmětu je celkový přístup a snaha v hodině - vedeno pouze u vyučujícího.

Pomůcky:

Donesení pomůcek bude na domluvě se žáky dle zpracovávaného výrobku

 Mgr. Ivana Neužilová