Klasifikace v OV a VZ ve školním roce 2020/ 2021

Vyučující: Mgr. Romana Velecká, Mgr. Karel Smejkal

Pomůcky: 1x sešit 544

Hodnocení:

1) Aktivita v hodinách, připravenost na hodinu (aktuality).

2) Známky z testů.

3) Hodnocení prezentací na zadané téma.