v tomto měsíci probíráme:

 opakování algebry z 8. ročníku: 

  • mocniny a odmocniny
  • pythagorova věta
  • mnohočleny
  • počítání s výrazy
  • rovnice
  • slovní úlohy řešené rovnicí
  • statistická šetření