Probírané učivo:

Opakování 8.ročníku

Názvosloví anorganických sloučenin:

               - halogenidy, oxidy, sulfidy

               - hydroxidy, kyseliny

               - soli, neutralizace, PH

Samostatná práce:

VODA - Co jsem se o vodě dozvěděl v přírodopise, ve fyzice, v chemii a v zeměpise

Termín odevzdání 1.11.2021