umíme to - heslo třídy: zs-krtiny-7A-2020/21 

2.písemná práce - středa 18.1.
 Témata:
Podobnost - poměr podobnosti
                    - podobnost trojúhelníků
                    - rozdělení a změna úsečky v daném poměru
                    - užití podobnosti
 
Funkce - soustava souřadnic
              - funkce, přímá úměrnost