Pracovní činnosti - chlapci i děvčata

Hodnocení:

Pro tento předmět je důležité plnit zadané úkoly dle vlastních možností. Známky v tomto předmětu jsou udělovány za zadané úkoly a samostatnou práci - zpravidla 2-3 za pololetí - bude zapisováno do elektronické žákovské knížky. Hodnota známky je 1.

Důležité pro hodnocení tohoto předmětu je celkový přístup a snaha v hodině - vedeno pouze u vyučujícího.

Žáci přinesou pomůcky dle zpracovávaného úkolu.

 

Přijímací řízení na SŠ a SOU 2023/2024 - červené platí

 

 • První kolo přijímacího řízení na střední školy a učiliště proběhne v dubnu. Do tohoto prvního kola je možné podat tři přihlášky s určeným pořadím preferencí
 •  Povinné přijímací zkoušky budou z matematiky a českého jazyka na obory ukončené maturitou Pro letošní rok platí termín 12.4. v pátek a 15.4.2024 v pondělí
 • Školy, kde se skládají talentové zkoušky v lednu (konzervatoře, apod.) a tříleté obory zakončené výučním listem (Střední odborná učiliště) povinnou přijímací zkoušku nekonají a pořadí uchazečů je dle kritérií ředitele školy (nejčastěji prospěch žáka v 8. a 9. ročníku)
 • Pro rozhodnutí o přijetí se započítává lepší zkouška z obou. Náhradní termín pro konání přijímací zkoušky je 29. a 30. 4. 2024 (řádně omluvená absence v prvním termínu).
 • Rozhodnutí o stanovených kritériích a předpokládaném počtu uchazečů, zveřejní ředitel školy pro obory s talentovou zkouškou do 30.10.2023 , pro ostatní obory vzdělávání do 31.1.2024. Ke společné státní zkoušce si může škola přidat ještě jiná kritéria
 • přihlášku podává elektronicky zákonný zástupce
 • v tomto roce jde i písemně na první školu v pořadí
 • Zákonný zástupce žáka zodpovídá za doručení přihlášky doplněné všemi potřebnými přílohami (zpráva z PPP-je nutné nové – speciální dokument, doklady o soutěžích, kterých se žák účastnil – okresní kola, apod.)
 • Přihláška musí být na střední školu doručena do 20.2.2024 ( mimo školy s talentovou zkouškou, tam je termín do 30.11.2022!!!!!!!)
 • Výsledky přijímacího řízení budou až po náhradním termínu, kolem 10.5. 2024
 • Bude následovat druhé kolo přijímacího řízení, opět tři školy dle preferencí.
 • Další kola již v režii ředitelů škol, informace o nich na jmskoly.cz

Nástup na školu je potvrzen zápisovým lístkem. 

 

www.nsp.cz  - popisy profesí

www.scio.cz  - přijímací zkoušky na nečisto, online příprava, tištěná příprava

www.atlasskolstvi.cz- informace o školách a oborech (obdržíte na podzim
v tištěné podobě)

www.infoabsolvent.cz – testy zájmů a profesní orientace, info o školách

www.vyberskoly.cz -   přehled a porovnání středních škol v JMk

www.jmskoly.cz- info o školách v Jmk, přijímací řízení, stipendia

www.stredniskoly.cz – školy, obory, dny otevřených dveří, burzy škol