Témata pro 7. ročník

Opakování 6. ročníku - září, říjen ( desetinná čísla, dělitelnost, osová souměrnost, krychle, kvádr)

Zlomky - listopad, prosinec

Celá čísla

Racionální čísla

Přímá a nepřímá úměrnost

Procenta

Středová souměrnost

Konstrukční úlohy - trojúhelníky, čtyřúhelníky

Výpočty obsahů a obvodů v trojúhelnících a čtyřúhelnících