Probíráme:

mocniny a odmocniny

Pythagorova věta a její užití

Mocniny s přirozeným mocnitelem

 V úterý 15.11. píšeme čtvrtletní písemnou práci.

Témata:

mocniny a odmocniny, jejich užití v příkladech - výpočty obsahů čtverce

pythagorova věta - ověření platnosti, výpočty v rovině ( výšky a úhlopříčky ), výpočty v prostoru ( tělesová úhlopříčka), užití v praxi