V tomto měsíci budeme procvičovat mnohočleny 

početní operace 

algebraické vzorce

Nové téma je povrch a objem válce