V měsíci září budeme opakovat probrané učivo 8. ročníku

číselné výrazy

mocniny a odmocniny

Pythagorova věta

výrazy

rovnice

slovní úlohy řešené rovnicí