Pravidla hodnocení v 1. třídě

 Hodnocení ve školním roce 2020/2021

Vyučující: Mgr. Monika Kellerová

 Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • pololetní písemnou práci
 • samostatnou práci v hodině, hlavně čtení, psaní, počítání – známky a razítka v pracovních sešitech
 • plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • posuzuje se míra zlepšení

 Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií:

 • výkon není rozhodující
 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • posuzuje se míra zlepšení

 Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

 Důležitá pravidla:

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo 

 

Hodnocení AJ ve školním roce 2020/2021

Vyučující: Mgr. Eliška Boková

Pomůcky: Učebnice Happy House,  pracovní listy

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • aktivitu a spolupráci žáků v hodinách
 • znalost básniček, písniček
 • vypracované úkoly na pracovních listech
 • znalost slovní zásoby

Známky z výše uvedených aktivit budou zapsány v žákovské knížce nebo v pracovních listech. Hodnocena bude především aktivita a zájem o výuku. Výsledná známka bude mít především motivační charakter.

Důležitá pravidla:

 • v případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti, doplněné učivo předloží žák vyučujícímu po návratu do školy.