Předposlední školní měsíc se nesl v duchu pilného studia, protože 3. třída je nabitá jak novinkami v jazyce českém, tak v matematice. Finišujeme s vyjmenovanými slovy, věnujeme se určování podstatných jmen a sloves. V matematice nám dělá největší problé dělení se zbytkem.
I v květnu nám počasí většinou přálo, a tak jsme každou příležitost využili k tomu, abychom trávili čas venku. Pravidelně jsme chodívali ven a využívali venkovní učebnu, především na hodiny prvouky.
Tento měsíc jsme úspěšně ukončili plavecký výcvik, během kterého jsme se všichni naučili plavat a na závěr obdrželi Mokré vysvědčení.
V květnu také proběhl poslední sběr papíru. Celkově jsme se v celoškolní soutěži umístili na krásném 3. místě a odměnu jsme promlsali v cukrárně. Velmi děkujeme všem rodičům, kteří papír do školy přivezli.