I. třída (2024/2025)

Kontakt

Třídní učitelka:

Asistent pedagoga:

Telefon:

E-mail:

                             

Rozvrh:

     8:00 - 8:45   8:55 - 9:40   10:00 -10:45 10:55 -11:40 11:50 -12:35
       Pondělí             
 Úterý          
  Středa          
   Čtvrtek          
Pátek          

 

Vyučující:

ČJ, AJ, M, Prv, VV, PČ -

HV -

TV -

  

Třídnická hodina:  

 Konzultační hodiny: