Pravidla předmětu

Vyučující: Mgr. Jitka Strnadová

Žáci budou plnit úkoly dle zadaných pokynů v Google učebně. Sešit do tohoto předmětu není nutný, jelikož úkoly jsou zadávány i hodnoceny v Google učebně, kvůli jednotnému prostředí a přehlednosti. Známky ze závěrečných samostatných prací (vždy po ukončení tematického celku) budou zapisovány do elektronické žákovské knížky a budou mít hlavní vliv na hodnocení žáka z předmětu.

 Dále budou hodnoceny:

-         aktivita v hodině a přístup k práci

-         průběžné úkoly

Hodnoty známek v elektronické žákovské knížce

Hodnocení probíhá na základě zadaných samostatných prací, známky za jednotlivé zadané úkoly budou mít stejnou váhu.

 Klasifikační stupnice pro hodnocení

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5