Měsíc listopad

Začátek měsíce byl ve výtvarné výchově ještě v doznívání anglosaského svátku Halloweenu.

HALLO.JPG

Ve výtvarné výchově jsme se věnovali tématu podzimu a čekali na první sníh, který nám však svatý Martin nedopřál. Toto tradiční téma svatého Martina jsme však využili a zpracovali do kolektivního díla třídy.

Sv. Martin.JPG

Čekal nás i projektový den zaměřený na finanční gramotnost, nejdříve jsme si o daných kompetencích povídali, spočítali si slovní úlohy. Poté si vyzkoušeli finanční gramotnost v praxi prostřednictvím nákupů s podmínkami. Ve skupinách jsme si nakonec výtvarně vytvořili bankovky dle určitého zadání.

f. gramotnost.JPG

Děti pokračují ve „sbírání letadel“ za řešení různorodých úkolů a práci pro třídu. Většinou v pátek probíhá obchod, kdy si děti mohou nakoupit zvířátka za utržená letadla. Někteří jsou již majiteli 4 zvířat.

V měsíci listopadu jsme se již připravovali na adventní období - adventní kalendář, kulturní vystoupení, andělé, zimní geometrické ozdoby atd.

adventní kalendář.JPG

Přejeme všem klidný a pokud možný pohodový advent.

.