Milí čtenáři,

letos bych byla ráda, abyste si rozšířili čtenářské obzory, a proto se pustíme do čtení různých literárních žánrů. Každý z vás by měl přečíst a zapsat do čtenářských listů 5 knih (z každého žánru jedna přečtená kniha). Můžete si knihu vybrat sami nebo využít přiloženého seznamu doporučených knih k danému žánru.

ŽÁNRY - 1, pohádky  2, bajky 3, dobrodružná kniha s dětskými hrdiny  4, poezie  5, fantazy, sci-fi, naučná kniha 

ČTENÁŘSKÝ LIST.pdf - formulář čtenářského listu 

DOPORUČENÁ ČETBA 

Ke kontrole budou děti jednotlivé čtenářské listy odevzdané k daným termínům:

1. KONTROLA  -  20. října

2. KONTROLA  -  15. prosince

3. KONTROLA  -  1. března

4. KONTROLA  - 5. dubna

5. KONTROLA  - 14. června

 ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Čtenářské dílny budou probíhat v rámci rozvrhu v pondělí. Děti si na tuto hodinu přinesou svoji knížku, kterou čtou doma.