Návštěva kostela ve Křtinách

V rámci hodiny dějepisu jsme navštívili křtinský kostel. Prohlédli jsme si výzdobu a ukázali si typické prvky barokní architektury a výtvarného umění.

Kostel