Kulturní den (exkurze do knihovny a návštěva galerie)

Mahenova knihovna, pobočka Královo Pole

Ve středu 25. 10. jsme se vypravili na exkurzi do Brna, abychom prožili “KULTURNÍ DEN”. Nejdříve jsme navštívili jednu z největších poboček Mahenovy knihovny v Brně, která sídlí v Králově Poli. Paní knihovnice nám stručně povykládala o řazení knížek a způsobu půjčování knih, seznámila nás s tím, že kromě tištěných knížek je možné si půjčovat také audioknihy, časopisy a další věci. Potom jsme se rozdělili do skupin a plnili různé úkoly (vyhledávali knihy podle zadání, vyhledávali v registrech, seznámili se s literaturou pro mládež, vyhledávali informace o Mahenově knihovně).

Dům umění města Brna

Z knihovny jsme se tramvají přesunuli do Domu umění, který se nachází v centru Brna. Sympatická průvodkyně nás seznámila s historií budovy, ukázala nám tzv. falešné stěny v galerii, jediné nesymetrické okno vedoucí do parku, provedla nás výstavou známé sochařky a malířky Evy Kmentové, o které jsme se dozvěděli opravdu hodně zajímavých detailů. Ukázala nám také depozitář, který se nacházel ve sklepě budovy, a řekla nám, že na stěnách se našly malůvky světově známého malíře Diega Rivery, které byly ale později přemalovány. Na závěr prohlídky jsme si mohli vyrobit vlastní pohlednice. Bylo to SUPER. 

Exkurze_Brno