Den pro školu – odborníci z praxe

V letošním roce se naše škola zapojila do projektu s názvem „Den pro školu“. Jedná se o program, který spojuje základní a střední školy s odborníky z praxe. Dobrovolníci z různých oborů navštěvují školy a seznamují žáky se svými profesemi. Podělí se o vlastní životní příběh, seznámí žáky s náplní své práce. Tato setkání probíhají v rámci výuky pracovních činností, které jsou v letošním roce zaměřené na volbu povolání.

V naší třídě proběhlo od září již několik setkání, měli jsme možnost vyslechnout si životní příběh a zkušenosti úspěšného grafika, sympatické právničky a dlouholeté záchranářky, v lednu nás čeká voják/vojákyně a kriminalista. Vyprávění a zkušenosti těchto dobrovolníků bývají velmi zajímavé a inspirativní, mohou žákům rozšířit obzory, nastínit možnosti dalšího studia a pomoci s výběrem budoucího profesního zaměření. 

A jaké jsou reakce žáků? VŠECHNY KLADNÉ!!!!!