V měsíci lednu jsme se po vánočních prázdninách museli rychle vrátit ke školním povinnostem, protože nás čekalo pololetní hodnocení a s tím spojené písemky, testy, zkoušení, pololetky...
Kromě školní práce jsme se také podíleli na organizaci "Dne předškoláka", protože v příštím roce budeme jako deváťáci "dohlížet" na budoucí prvňáky v projektu "Můj nový kamarád".
Pro budoucí prvňáčky jsme připravili několik sportovních stanovišť v tělocvičně a předali jsme jim upomínkové předměty a sladkosti.

Den předškoláka


Vše jsme úspěšně zvládli a teď si užijeme pololetní a jarní prázdniny současně!

 Pololetní vysvědčení 2024