Zápis dětí do 1. třídy

Ve čtvrtek 4. 4. probíhal na naší škole zápis dětí do 1. třídy, kterého jsme se my - někteří žáci 8. třídy - aktivně zúčastnili. Jak? Jako pohádkové postavy z Večerníčků, které pomohou budoucím prvňáčkům zvládnout jejich první důležitou zkoušku. Na několika připravených stanovištích jsme přicházejícím dětem zadávali jednoduché úkoly (například vyhledávali různé geometrické tvary, poznávali barvy a písmena, hledali správné dvojice na interaktivní tabuli). Aby úkoly byly pestré a také zábavné, na chodbě byla nachystaná překážková dráha. 

Příští rok budeme mít tyto budoucí prvňáčky „na starost“ v projektu Můj kamarád, proto je fajn, že jsme se s nimi již takto seznámili.

Zápis_2024

 

Den Země

Na naší škole již tradičně slavíme Den Země, součástí jsou vždy nějaké aktivity v přírodě. Tentokrát se každá třída vydala samostatně na nějaké místo v okolí Křtin, úkolem bylo zmapovat navštívené ekosystémy a pořídit fotky právě kvetoucích bylin. 

My jsme se vydali ze Křtin nejdříve autobusem – směr Ochoz u Brna, vystoupili jsme na zastávce Ochoz Říčky, rozcestí a pak jsme pěšky pokračovali nejdříve ke Kaprálově mlýnu (zde jsme si dali krátkou přestávku na svačinu) a potom k jeskyni Pekárna, která je významným archeologickým nalezištěm a je volně přístupná. Jeskyně je tvořena 64 m dlouhou chodbou a při výzkumech zde byly nalezeny rytiny různých zvířat na koňských žebrech. Vše jsme si důkladně prohlédli, dokonce jsme viděli i netopýra! V okolí jeskyně i v průběhu cesty jsme fotili místní vegetaci a také sebe navzájem. Cestou zpět jsme se ještě zastavili na Ranči U Jelena, kde jsme dojedli svačiny a vše, co ještě zbývalo. Do Křtin jsme se šťastně vrátili autobusem a nasbíraný materiál (fotky z akce) jsme zpracovali do požadovaného plakátu.

Celé dopoledne jsme si užili, počasí bylo sice chladné, ale slunečné. Vzpomínat v dobrém na nás budou také na benzínové pumpě v obci Ochoz u Brna, kde jsme provozovatelům zvýšili denní tržbu nákupem nanuků a dalších produktů…

Den_Země