Výchova ke zdraví

Vyučující: Mgr. Eva Kvíčalová

Pomůcky: sešit č. 524 

Hodnocení:

Známky budou zapisovány do elektronické žákovské knížky a budou mít stejnou hodnotu (váha 1).

1) známka z testu

2) aktivita v hodinách, připravenost na hodinu 

3) hodnocení projektů a prezentací na zadané téma