19. 6. 2024 - Školní výlet

17. 6. 2024 - 73. hodina: Opakování učiva 8. ročníku. Budeme opakovat orgánové soustavy člověka ( vylučovací, hormonální, nervová).

12. 6. 2024 - 72. hodina:  Opakování učiva 8. ročníku. Budeme opakovat orgánoví soustavy člověka (trávicí, dýchací, cévní).

10. 6. 2024 - 71. hodina: Opakování učiva 8. ročníku. Budeme opakovat orgánoví soustavy člověka (kosterní , svalová, kožní)

5. 6. 2024 - 70. hodina: Civilizační choroby. Vysvětlíme si pojem civilizační choroby, jejich příčiny. Vysvětlíme si, jak těmto chorobám předcházet. Učebnice str.96 - 98.

 3. 6. 2024 - 69. hodina: Zdravá a nemoc. Vysvětlíme si příčiny nemocí. Vysvětlíme si pojmy inkubační doba nemoci, imunita, bacilonosič, infekční choroba, epidemie a pandemie. Učebnice str. 95 - 96.

29.  5. 2024 - 68. hodina: Náhrada za pondělí 27. 5. 2024. Budeme opakovat dovednosti v poskytování 1. pomoci.

 29. 5. 2024 - 67. hodina: Budeme opakovat dovednosti v poskytování 1. pomoci.

 22. 5. 2024 - 67. hodina: Průběh lidského života. Vysvětlíme si charakteristické znaky  jednotlivých období ve vývoji člověka. Učebnice str. 93 - 94.

20. 5. 2024 - 66. hodina: Dědičnost člověka. Vysvětlíme si přenos dědičných informací z rodičů na potomky. Učebnice str. 91 - 92.

15. 5. 2024 - 65. hodina: Vývin nového jedince. Vysvětllíme si vývin jedince během těhotenství a období šestinedělí a kojení.  Učebnice str. 90 - 91.

13. 5. 2024 - 64. hodina: Rozmnožování člověka: Poznáme stavbu pohlavního ústrojí muže a ženy. Učebnice str. 88 - 90.

8. 5. 2024 - Státní svátek

6. 5. 2024 - 63. hodina: Vyšší nervová činnost. Napíšeme si test (55. - 64. hodina, řízení lidského těla, smysly).Vysvětlíme si rozdíl mezi nepodmíněným a podmíněným reflexem a vyšší nervovou činnost u člověka. Učebnice str. 85 - 87

1. 5. 2024 - Svátek práce

29. 4. 2024 - 62. hodina: Opakování. Budeme opakovat na test (55. - 64. hodina, řízení lidského těla, smysly). který si napíšeme 6. 5. 2024. 

24. 4. 2024 - 61. hodina: Oční vady. Péče o zrak. Vysvětlíme si charakteristické znaky očních vad - barvoslepost, krátkozrakost, dalekozrakost. Poznáme ochranné části oka a vysvětlíme si, jak si chránit zrak. Učebnice str, 84 - 85.

22. 4. 2024 - 60. hodina: Zrakové ústrojí. Poznáme stavbu oční koule. Vysvětlíme si, jak funguje akomodace oční čočky. Učebnice str. 83 - 85.

17. 4. 204 - 59. hodina: Ústrojí sluchu a ústrojí pro vnímání polohy a pohybů hlavy. Poznáme stavbu sluchového ústrojí. Dozvíme se, jak funguje ústrojí předsíňové (vestibulární). Učebnice str. 84 - 85.

15. 4. 2024 - 58. hodina: Smyslové vnímání: Poznáme funkci našich smyslů - hmat, chuť a čich. Učebnice str. 81 - 83.

10. 4. 2024 - 57. hodina: Ústřední nervový systém. Poznáme stavbu míchy a její funkci. Poznáme stavbu mozku a funkce jednotlivých jeho částí. Učebnice str. 79 - 81.

8. 4. 2024 - 56. hodina: Nervová soustava. Poznáme stavbu nervové buňky. Vysvětlíme si pojem zápoj (synapse). Poznáme stavbu nervové soustavy člověka. Učebnice str. 78.

3. 4. 2024 - 55. hodina: Řízení lidského těla. Hormonální soustava. Napíšeme si test  (42. - 53. hodina, dýchací a oběhová soustava), Vysvětlíme si, co jsou žlázy s vnitřní sekrecí a hormony. Poznáme orgány, které vyměšují hormony. Dozvíme se účinek jednotlivých hormonů na lidské tělo. Učebnice str. 75 - 77.

1. 4. 2024 - Velikonoční pondělí

27. 3. 2024 - 54. hodina: Soustava vylučovací (močová). Poznáme stavbu vylučovací soustavy člověka. Vysvětlíme si funkce ledvin a příčiny onemocnění ledvin. Učebnice str. 74 - 75.

25. 3. 2024 - 53. hodina: Mízní cévy. Slezina. Poznáme stavbu mízní soustavy člověka. Dozvíme se, jaké funkce má  v lidském těle slezina. Učebnice str. 72 - 73.

20. 3. 2024 - 52. hodina: Laboratorní práce. První pomoc při krvácení ze žil a tepen. Budeme nacvičovat poskytnutí první pomoci pri krvácení.

18. 3. 2024 - 51. hodina: První pomoc při krvácení. Vysvětlíme si, jak poskytnout první pomoc při tepenném a žilném krvácení. Poznáme tlakové body na těle prro zástavu krvácení. Učebnice str. 72.

13. 3. 2024 - 50. hodina: Poškození a ohrožení oběhové soustavy. Poznáme nekčastější poškození oběhové soustavy a jejich příčiny. V Učebnice str. 72.

11. 3. 2024 . 49. hodina: Krevní cévy. Vysvětlíme si funkci krevních cév a naučíme se znát krevní tepny a žíly lidského těla. Učebnice st. 70 - 71.

6. 3. 2024 - 48. hodina: Oběhová soustava. Dozvíme se, jak u člověka koluje krev v malém (plicním) oběhu a jak ve velkém (tělním) oběhu. Učebnice str. 71.

4. 3. 2024 - 47. hodina: Oběhová soustava. Poznáme části oběhové soustavy člověka. Vysvětlíme si, jak pracuje lidské srdce. Naučíme se pojmenovat jednotlivé části lidského srdce. Učebnice str. 67 - 71.

28. 2. 2024 - 46. hodina: Oběhová soustava. Krev. Odvodíme si základní funkce krve.  Poznáme jednotlivé  složky krve. Vysvětlíme si pojem transfúze krve a krevní skupiny. Učebnice str.66 - 68.

26. 2. 2024 - 45. hodina: Péče o dýchací ústrojí. Vysvětlíme si, jak pečovat o dýchací ústrojí. Vysvětlíme si škodlivost kouření. Učebnice str. 64 - 65.

21. 2. 2024 - 44. hodina: Laboratorní práce.  První pomoc při zástavě dechu.

19. 2. 2024 - 43. hodina: Umělé dýchání.  Naučíme se provádět resuscitaci člověka.  Učebnice str. 64 - 65.

14. 2. 2024 - 42. hodina: Dýchací soustava. Vysvětlíme si rozdíl mezi vnějším a vnitřním dýcháním. Poznáme dýchací soustavu člověka. Budeme opakovat na test (34. - 40. hodina, trávicí soustava, složení potravy). Učebnic str. 62 - 63.

12. 2. 2024 - 41. hodina: Energie v lidském těle. Práce na projektu.

7. 2. 2024 - Jarní prázdninyt

5. 2. 2024 - Jarní prázdniny

31. 1. 2024 - 40. hodina: Složení potravy. Vysvětlíme si význam vlákniny, vody, minerálních látek a vitamínů pro lidský organismus. Zadáme si projekt "Energie v lidském těle". Učebnice str. 59 - 61.