Občanská výchova

Vyučující: Mgr. Eva Kvíčalová

Pomůcky: sešit č. 524 

Hodnocení:

Známky budou zapisovány do elektronické žákovské knížky a budou mít stejnou hodnotu (váha 1).

1) Aktivita v hodinách, připravenost na hodinu (aktuality).

2) Známky z testů.

3) Hodnocení prezentací na zadané téma.