Google učebna matematiky - odkaz 

Čtvrtá písemná práce 11.6.2024

Témata:

Lineární rovnice - řešení rovnic, slovní úlohy, vyjádření neznámé ze vzorce

Množiny bodů dané vlastnosti, konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků

 

Pomůcky: 

  • sešit č.440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka
  • sešit č. 520 + linkovaná podložka (na prověrky)
  • učebnice
  • rýsovací potřeby – trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, řádně ořezaná tužka nebo pentelka
  • kalkulačka
  • lepidlo