Google učebna fyziky - odkaz

Probírané učivo:

Hustota - str. 38-41 - výpočet hustoty

                str. 42-44 - výpočet hmotnosti a objemu

veličiny, jejich značky a jednotky