V měsíci květnu budeme probírat čtyřúhelníky (rovnoběžníky, lichoběžník)

  • výpočty obvodů a obsahů
  • konstrukční úlohy