Klasifikace konverzace v AJ  školním roce 2023/2024 

Vyučující: Mgr. Dagmar Tomková

Pomůcky: 1x sešit č. 544

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • ústní zkoušení

            - mluvení – samostatné vyjadřování na určité téma, reakce na otázku, rozhovory

- projekty, prezentace, scénky

- slovní zásoba

- fráze

- překlad

  • písemné zkoušení- slovní zásoba
  • aktivita
  • domácí úkoly – splnění úkolu