Hodnocení:

  • Žáci budou plnit úkoly dle zadaných pokynů v Google učebně, kde budou své výsledky práce i odevzdávat, tam kde to bude možné (některé úkoly budou praktického charakteru).
  • Sešit do tohoto předmětu není nutný, jelikož úkoly jsou zadávány i hodnoceny v Google učebně, kvůli jednotnému prostředí a přehlednosti.
  • Některé úkoly/procvičování bude probíhat na portálu umimeto.org
  • Známky ze závěrečných samostatných prací (vždy po ukončení tematického celku) budou zapisovány do elektronické žákovské knížky a budou mít hlavní vliv na hodnocení žáka z předmětu.
  • Dále bude hodnocena aktivita a přístup k práci či průběžné úkoly.
  • Žáci budou upozorněni na hodnocené úkoly, které budou zapsány do elektronické žákovské knížky.


Mgr. Petr Zouhar