Ve školním roce 2023/2024 budou všechny nezbytné výtvarné pomůcky obstarány školou. Žáci budou hradit částku 300,- Kč.

Hodnocení v elektronické žákovské knížce:
- hodnocení jednotlivých výstupů (výkresů)
- přístup k předmětu (čtvrtletně)
- práce v hodině
- reprezentace školy (soutěže, výstavy), aktivita při výzdobě školy