20. 6. 2024 - 71. hodina: Opakování učiva 6. ročníku.

18. 6. 2024 - 70. hodina:Travní společenstvo jako celek. Příroda na šeho okolí. Vysvětlíme si potravní řetězce v ekosystému travních společenstev. Představíme si přírodu našeho nejbližšího okolí - Moravský kras. Učebnice str. 120 - 123.

13. 6. 2024 - 69. hodina: Savci travních společenstev. Vysvětlíme si rozdíly v životě zajíce polního a králíka divokého. Poznáme zástupce hlodavců (hraboš, křeček, sysel) přizpůsobených k životu v ekosystému travních společenstev. Učebnice str. 118 - 120.

11. 6. 2024 - 68. hodina: Ptáci travních společenstev. Napíšeme si test (60. - 66. hodina, rostliny travních společenstev a bezobratlí). Poznáme zástupce hrabavých ptáků a pěvců, kteří žijí v ekosystému travních společenstev. Učebnice str. 116 -118.

6. 6. 2024 - 67. hodina: Obratlovci travních společenstev. Budeme opakovat na test (60. - 66. hodina, rostliny travních společenstev a bezobratlí, který si napíšeme 11. 6. 2024. Poznáme zástupce obojživelníků a plazů žijících v travních společenstvech. Učebnice str. 115 - 116.

4. 6. 2024 - 66. hodina: Hmyz travních společenstev. Poznáme zástupce hmyzu blanokřídlého a rovnokřídlého. Vysvětlíme si význam mšic a pojem biodiverzita. Učebnice str. 113 - 114.

30. 5. 2024 - 65. hodina.  Hmyz.  Poznáme zástupce dvoukřídlého hmyzu, motýlů a brouků travních společenstev. Učebnice str. 111 - 114.

28. 5. 2024 - 64. hodina: Živočichové travních společenstev. Bezobratlí, Poznáme zástupce měkkýšů, kroužkovců a členovců travních společenstev. Učebnice str. 110 - 111..

23. 5. 2021 - 63. hodina: Rostliny polí. Poznáme druhy jednotlivých skupin polních plodin a jejich význam. Vysvětlíme si význam hlízkových bakterií u luskovin. Učebnice str. 104 - 110.

21. 5. 2024 - 62. hodina: Rostliny travních společenstev. Vysvětlíme si zastoupení rostlin v jednotlivých lučních patrech. Poznáme keře suchých strání a mezí. Učebnice str. 102 - 103.

16. 5. 2024 - 61. hodina: Rostliny travních společenstev.  Napíšeme si tesr. Naučíme se poznávat některé traviny , luční byliny a byliny teplých strání. Učebnice str. 99 - 102.

14. 5. 2024 - 60. hodina: Společenstvo luk, pastvin a polí. Budeme opakovat na test (52. - 59. hodina, obratlovci rybníka, rybník jako celek. Poznáme nové ekosystémy - pastviny, louky a pole. Učebnice str. 94 - 98

9. 5. 2024 - 59. hodina: Rybník jako celek. Vysvětlíme si procesy probíhající v ekosystému rybník. Uvedeme si příklady potravních řetězců. Vysvětlíme si, jak se mění společenstvo v závislosti na vlastnostech vodního prostředí. Učebnice str. 91 - 93.

7. 5. 2024 - 58. hodina: Savci. Poznáme zástupce vodních hlodavců a šelem. Učebnice str. 90 - 91.

2. 5. 2024 - 57. hodina: Ptáci.  Poznáme zástupce různých řádů třídy ptáků a jejich charakteristické znaky. Učebnice str. 87 - 89.

30. 4. 2024 - 56. hodina: Ptáci. Vysvětlíme si rozdíly mezi plavavými a potápivými druhy vodních ptáků a uvedeme si příklady těchto ptáků. Učebnice str. 86 - 89.

 25. 4. 2024 - Den Země. Projektový den školy.

23. 4. 2024 - 55. hodina: Obojživelníci a plazi. Poznáme zástupce žab a mloků žijících v rybníce. Poznáme užovku obojkovou, která žije v blízkosti vod. Vysvětlíme si rozdíly mezi užovkou obojkovou a zmijí.  Učebnice str. 85 - 87.

18. 4. 2024 - 54. hodina: Ryby našich vod. Poznáme zástupce dravých ryb a všežravých ryb našich vod. Učebnice str. 84 - 86.

16. 4. 2024 - 53. hodina: Rozmnožování a chov kapra. Napíšeme si test (vodní prostředí, rostliny rybníka, bezobratlí rybníka). Poznáme, jak se kapr rozmnožuje. Vysvětlíme si postup při chovu kaprů. Učebnice str.83 - 84.

11. 4. 2024 - 52. hodina: Obratlovci rybníka. Ryby. Budeme opakovat na test (vodní prostředí, rostliny rybníka, bezobratlá rybníka), který si napíšeme 16. 4. 2024.Poznáme stavbu těla kapra obecného. Učebnice str. 83.

9. 4. 2024 - 51. hodina: Hmyz. Poznáme další zástupce hmyzu žijícího u vody - ploštice, brouci, motýli. Učebnice str. 80 - 82.

8. 4. 2024 - 50. hodina (suplovaná): Hmyz. Poznáme některé zástupce třídy hmyz  z řádů žijících u rybníka - vážky, jepice, dvoukřídlý hmyz, chrostíci. Učebnice str. 79 - 81.

4. 4. 2024 - 49. hodina: Členovci v rybníce. Napíšeme si test. Poznáme další zástupce vodních korýšů, kteří kteří bývají součástí sladkovodního planktonu - perloočky a buchanky. Rovněž poznáme vodního pavouka vodoucha stříbřitého. Učebnice str. 78 - 79.

2. 4. 2024 - 48. hodina: Členovci v rybníce, Korýši. Poznáme stavbu těla raka a také jeho rozmnožování. Budeme opakovat na test (39. - 46. hodina, vodní prostředí, rostliny rybníka, prvoci, žahavci, ploštěnci), který si napíšeme 4.4.2024. Učebnice str.78.

28. 3. 2024 - Velikonoční prázdniny

26. 3. 2024 - 47. hodina: Živočichové rybníka. Měkkýši a kroužkovci. Poznáme zástupce měkkýšů a kroužkovců, kteří žijí v rybníku. Učebnice str. 77 - 78.

20. 3. 2024 (výměna za 21. 3. 2024) - 46. hodina: Mnohobuněční živočichové rybníka. Žahavci a ploštěnci. Poznáme stavbu nezmara hnědého a ploštěnky mléčné. Učebnice str. 75 - 76.

19. 3. 2024 - 45. hodina: Laboratorní práce. Pozorování nálevníků. Budeme mikroskopem pozorovat trepku.

14. 3. 2024 - 44. hodina: Živočichové rybníka. Prvoci. Poznáme zástupce prvoků žijících v rybníce a stavbu trepky. Vysvětlíme si funkci jednotlivých ústroječků trepky. Učebnice str. 74 - 75.

12. 3. 2024 - 43. hodina: Rostliny rybníka. Poznáme nejmenší organismy vyskytující se v rybníce - řasy, sinice a vodní bakterie. Vysvětlíme si pojem plankton. Dozvíme se, z kterých částí se plankton skládá. Učebnice str. 73 - 74.

7. 3. 2024 - Třídní program - preventivní program zaměřený na šikanu

5. 3. 2024 - 42. hodina: Rostliny rybníka. Poznáme rostliny, které rostou přímo v rybníce a rostliny, které se vznášejí na vodní hladině. Vysvětlíme si rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním rostlin. Učebnice str. 72.

29. 2. 2024 - 41. hodina: Rostliny rybníka a jeho okolí. Poznáme byliny rostoucí v okolí rybníka. Naučíme se poznávat rozdíly mezi rostlinami jednoděložnými a dvouděložnými. Učebnice str. 70 - 71.. 

27. 2. 2029 - 40. hodina: Rostliny rybníka a jeho okolí. Napíšeme si test (28. - 37. hodina, obratlovci lesa, vztahy mezi organismy v lese). Vysvětlíme si pojem břehová zeleň. Poznáme břehové dřeviny. Na příkladu vrby jívy si vysvětlíme pojem rostlina dvoudomá. Učebnice str. 69.

22. 2. 2024 - 39. hodina: Voda a její okolí. Budeme opakovat na test (28. - 37. hodina, obratlovci lesa, vztahy rostlin a živočichů v lese). Poznáme vlastnosti vodního prostředí. Vysvětlíme si pojem ekosystém rybníka. Učebnice str. 67 - 68.

 20. 2. 2024 - 38. hodina: Ohrožení lesů, význam lesů a péče o lesy. Vysvětlíme si příčiny ohrožení lesů. Odvodíme si význam lesů. Dozvíme se, jak lesníci pečují o lesy. Učebnice str, 65 - 66.

15. 2. 2024 - 37. hodina: Vztahy mezi živočichy a rostlinami v lese. Vysvětlíme si pojmy producent, konzument, potravní pyramida. Vysvětlíme si rozdíly mezi potravně kořistnickým a rozkladným potravním řetězcem. Učebnice str. 58 - 61.

13. 2. 2024 - 36. hodina: Vztahy živočichů a rostlin v lese. Vysvětlíme si pojmy symbióza organismů, býložravci, predátoři, cizopasníci,organismy hniložijné. Učebnice str. 58 - 61.

8. 2. 2024 - Jarní prázdniny

6. 2. 2024 - Jarní prázdniny

1. 2. 2024 - 35. hodina: Lesní patra. Poznáme jednotlivá petra lesa a druhy našich lesů. Učebnice str. 56 - 57.