Čtenářský list

V letošním školním roce každý žák přečte minimálně 4 knihy (beletrie). Z toho dva tituly z doporučené četby (viz seznam níže) a dva tituly podle svého vlastního výběru.

Doporučené tituly k četbě 2023-24.docx

Ze seznamu doporučených knih si žáci od daných autorů mohou po domluvě s vyučující zvolit i jiný titul.

Většina knih ze seznamu je k dispozici v naší školní knihovně.

Vzor zápisu ke stažení zde, vytištěný formulář je rovněž možno si vyzvednout u vyučující ČJ.

záznamy z četby 1.png

 Čtenářský deník (list) se bude odevzdávat dvakrát ke kontrole - první termín je do pondělí 8. 1. 2024 a druhý termín do pátku 31. 5. 2024. Pokud žák splněnou práci v požadovaném termínu neodevzdá, bude hodnocen nedostatečně.