V měsíci září budeme probírat:

Fyzikální tělesa a látky.