Na začátku září jsme přivítali v naší třídě spoustu nových spolužáků, kteří chodili do školy v Ochozi u Brna a v Bukovině. Druhý týden jsme se začali učit a opakovat učivo z 5. třídy. Ve třetím týdnu jsme jeli na adaptační pobyt do kempu Baldovec. Jela s námi i třída 6.A, aby jsme se všichni navzájem seznámili. První den jsme dělali aktivity na fotbalovém hřišti, např. pantomima. Druhý den jsme se probudili, šli jsme na výbornou snídani. Po snídani jsme se vrhli na horolezeckou stěnu. Někteří jsme se báli, protože nás jistili kamarádi. Poslední den jsme šli na hrad Holštejn, kde jsme se zastavili na smažený sýr s hranolkama v místní restauraci. 
Po návratu z adaptačního pobytu se hodně učíme, píšeme písemky, až mě z toho bolí hlava. 
 
Šimon Pánek 
 
K adaptačnímu pobytu si můžete ještě přečíst článek umístěný na úvodní stránce. Je tam i několik fotek dokumentujících náš pobyt.
Šimonovi za celou 6.B moc děkujeme za zhodnocení měsíce září:-)