V měsíci únoru proběhl v naší škole 14.2. Den otevřeného vyučování. Do vyučování se tak mohli přijít podívat naši rodiče. Někteří této nabídky využili a navštívili naši školu.
Valentýn jsme oslavili tím že jsme ve výtvarce vyráběli srdíčka, která nám teď visí na oknech.
Proběhl u nás program Hasík, který  byl zajímavý. Byli jsme poučeni, co dělat při požáru atd.
Měli jsme, tak jako každý měsíc, třídnickou hodinu, ve které jsme tentokrát hráli různé zábavné hry.
 
Za 6.B zapsal Šimon Pánek