V listopadu jsme nacvičovali vánoční koledy, které jsme ve Křtinách zazpívali u obecního úřadu při rozsvěcení vánočního stromu.

Psali jsme  čtvrtletní písemné práce, a tak jsme se zase museli učit.

Všichni se už těšíme na Vánoce, pokud mě tedy neodnese 5.12. čert do pekla.

Za 6.B zapsal Šimon Pánek