VI. B (2023/2024) -

Třídní učitelka: Mgr. Johana Benešová

Asistent pedagoga: Ing. Eva Gašpárková

Telefon:  516 439 151

E-mail: johana.benesova@zskrtiny.cz

             eva.gasparkova@zskrtiny.cz

 

  Rozvrh hodin:


 

Vyučující: 

Český jazyk - Mgr. Johana Benešová

Anglický jazyk - Mgr. Dagmar Tomková, Mgr. Alice Ševčíková, Mgr. Zuzana Toušková

Matematika - Mgr. Jarmila Tesařová

Fyzika - Mgr. Ivana Neužilová

Přírodopis - Mgr. Petr Zouhar

Dějepis - Mgr. Alice Ševčíková

Zeměpis - Mgr. Jitka Strnadová

Hudební výchova - Mgr. Johana Benešová

Výtvarná výchova - Mgr. Daniela Chvátalová

Výchova ke zdraví - Mgr. Karel Smejkal

Tělesná výchova - Mgr. Karel Smejkal

Informatika - Mgr. Petr Zouhar

Pracovní činnosti - Mgr. Petr Grulich

 

Třídnická hodina: 6. vyučovací hodina každé první úterý v měsíci

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.45 - 14.30, popřípadě kdykoliv po telefonické domluvě

 


Záloha stránky třídy pro školní rok 2022/2023