Ve školním roce 2023/2024 budou všechny nezbytné výtvarné pomůcky opět obstarány školou. Žáci budou hradit částku 300,- Kč.

 

Hodnocení v elektronické žákovské knížce:

- hodnocení jednotlivých výstupů (výkresů)

- přístup k předmětu (čtvrtletně)

- práce v hodině

- reprezentace školy (soutěže, výstavy), aktivita při výzdobě školy

 

Známky budou vždy zapsány v elektronické žákovské knížce, váha známek za jednotlivé aktivity bude stejná (váha střední - 1).