1) Známka z testu.

2) Aktivita v hodinách, připravenost na hodinu (aktuality)

3) Hodnocení prezentací na zadané téma.