20. 6. 2024 - Ekologická konference (změna rozvrhu - suplovaná hodina) 

13. 6. 2024 - 37. hodina: Ochrana přírody.  Poznáme systém ochrany přírody v ČR. Učebnice str. 94 - 96 

6. 6. 2024 - 36. hodina: Mendelovy zákony.  Vysvětlíme si principy  Mendlových zákonů. Učebnice  str. 81 - 84.

 3. 6. 2024 - 35. hodina (náhrada za 30. 5. 2024): Dědičnost.  Vysvětlíme si principy dědičnosti. Vysvětlíme si význam pojmů genotyp a fenotyp. Učebnice str. 79 - 81.

 30. 5, 2024 - Příprava absolventských prací.

23. 5. 2024 - 34. hodina: Rozmnožování buněk.  Vysvětlíme si způsob rozmnožování buněk při nepohlavním a pohlavním rozmnožování. Učebnice str. 78.

16. 5. 2024 - 33. hodina. Buněčný základ života.  Napíšeme si test (21. - 29. hodina, vývoj Země, života na Zemi, vývoj člověka, vývojová teorie). Poznáme rozdíly ve stavbě mnohobuněčných rostlin a živočichů. Učebnice str. 77.

7. 5. 2024 (výměna za 9. 5. 2024) - 32. hodina: Buněčný základ života. Budeme opakovat na test (21. - 29. hodina, vývoj Země, života na Zemi, vývoj člověka, vývojová teorie), který si napíšeme 16. 5. 2024.Vysvětlíme si rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou. Poznáme činnost jednotlivých buněčných organel. Vysvětlíme si rozdíl ve stavbě mnohobuněčných rostlin a živočichů. Učebnice str. 76.

2. 5. 2024 - 31. hodina: Doklady vývojové teorie. Vysvětlíme si principy a doklady, na základě kterých vznikala vývojová teorie. Učebnice str. 59. - 60.

25. 4. 2024 - Den Země. Projektový den školy.

18. 4. 2024 - 30. hodina: Vývojová (evoluční) teorie.  Dozvíme se základní poznatky o evoluční teorii, jak se vyvíjela a co je jejím základem. Vysvětlíme si, jak vznikají nové druhy organismů. Učebnice str. 56 - 59.

11. 4. 2024 - 29. hodina: Vývojová (evoluční) teorie.  Dozvíme se základní poznatky o evoluční teorii, jak se vyvíjela a co je jejím základem. Vysvětlíme si, jak vznikají nové druhy organismů. Učebnice str. 56 - 59.

4. 4. 2024 - 28. hodina: Vývoj člověka. Budeme pokračovat v poznávání jednotlivých etap ve vývoji člověka. Učebnice str. 50 - 54.

28. 3. 2024 - Velikonoční prázdniny

21. 3. 2024 - 27. hodina: Vývoj člověka. Poznáme jednotlivé vývojové stupně rodu člověk. Učebnice str. 50 - 54.

14. 3. 2024 - 26. hodina: Čtvrtohory.  Poznáme rozdělení čtvrtohor na jednotlivé geologické periody. Poznáme typické zástupce rostlin a živočichů  čtvrtohor.  Učebnice str. 49- 50. 

7. 3. 2024 - 25. hodina: Třetihory. Poznáme rozdělení třetihor na jednotlivé geologické periody. Poznáme typické zástupce rostlin a živočichů  třetihor. Učebnice str. 48- 49.

29. 2. 2024 - 24. hodina: Druhohory. Poznáme rozdělení druhohor na jednotlivé geologické periody. Poznáme typické zástupce rostlin a živočichů  druhohor. Učebnice str. 48.

22. 2. 2024 - 23. hodina: Prvohory. Napíšeme si test (13. - 19. hodina, horniny). Poznáme rozdělení prvohor na jednotlivé geologické periody. Poznáme typické zástupce rostlin a živočichů starších a mladších prvohor. Učebnice str. 45 - 47.

15. 2. 2024 - 22. hodina: Zkameněliny, zjišťování stáří hornin. Budeme opakovat na test (13. - 19. hodina, horniny)Dozvíme se, jak se nazývá věda zabývající se zkamenělinami, jak se dá zjistit poměrné a skutečné stáří hornin. Vysvětlíme si, jak zkameněliny dělíme a co jsou vůdčí zkameněliny. Učebnice str. 46.

8. 2. 2024 - Jarní prázdniny

1. 2. 2024 - 21. hodina: Vývoj Země, života a člověka. Přiblížíme si jednotlivé geologické éry ve vývoji Země - předgeologické období, prahory a starohory. Učebmice str. 43 - 45.