Pracovní činnosti - chlapci i děvčata

Hodnocení:

Pro tento předmět je důležité plnit zadané úkoly dle vlastních možností. Známky v tomto předmětu jsou udělovány za každý výrobek - zpravidla 2-3 za pololetí - bude zapisováno do elektronické žákovské knížky. Hodnota známky je 1.

Důležité pro hodnocení tohoto předmětu je celkový přístup a snaha v hodině - vedeno pouze u vyučujícího.

Pomůcky:

Žáci přinesou pomůcky dle zpracovávaného výrobku.

Mgr. Ivana Neužilová