Čtvrtá písemná práce 11.6.2024

Témata:

Lomené výrazy - hodnota, podmínky, rozšíření a krácení

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Goniometrické funkce - hodnota funkce, výpočet úhlu, dopočítání úhlů a stran v pravoúhlém trojúhelníku

 

umíme to - heslo třídy: zs-krtiny-6B-2020/21

Pomůcky: 

  • sešit č.440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka
  • sešit č. 520 + linkovaná podložka (na prověrky)
  • učebnice
  • rýsovací potřeby – trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, řádně ořezaná tužka nebo pentelka
  • kalkulačka
  • lepidlo