Pomůcky:

- učebnice FRAUS (jazyk + čítanka)

- pracovní sešit (žáci si zakoupí u vyučující na začátku školního roku, cena 99,- Kč)

- sešit č. 564 (mluvnice + sloh)

- sešit č. 544 (literatura)

- libovolný sešit na čtenářský deník (zápis možno dodat na vyplněném čtenářském listu)