IX.B třída (2023/2024)

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Tesařová

Telefon:  516 439 151 kl. 228

E-mail: jarmila.tesarova@zskrtiny.cz

 

          Třídní fotka 8.B.jpeg   ČERVEN

 1. V úterý 4. 6. 2024 se od 10.00 hodin uskuteční pro žáky2. stupně ZŠ prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku podle harmonogramu prezentací

 2. Dne 10. 6. 2024 v 16.00 – 17.30 hodin budou probíhat ve třídách a kabinetech jednotlivých vyučujících konzultační hodiny.                                                                              

 3. V pátek  14. 6. 2024 se uskuteční v rámci regionálního sdružení škol Cirsium turnaj v malé kopané pro žáky 6. – 9. třídy na hřišti ZŠ Křtiny. 

 4. V termínu 17. 6. – 19. 6. 2024 se uskuteční výlet žáků 9. A a 9. B třídy do Baldovce.       

 5. Ve čtvrtek 20. 6. 2024 proběhne od 8.30 hodin ve Spolkovém domě „Žákovská ekologická konference“ jako akce Cirsia pod záštitou KEV.

 6. Ve čtvrtek 20. 6. 2024 v 8.00 – 9.40 hodin se uskuteční v rámci projektu Den pro školu beseda žáků 9. B třídy na téma „Moderní metody recyklace odpadní vody“ s RNDr. Michalem Bittnerem.                                                                                                     

 7. Do pátku 21. 6. 2024 do 12 hodin zapíší vyučující jednotlivých předmětů známky do centrální evidence.                                                                                         

 8. V pátek 21. 6. 2024 od 18.30 hodin se koná ve Společenském domě v Bukovince Absolventský večer, při němž budou šerpováni žáci 9. ročníku starostou městysu. Součástí večera bude kulturní program a tombola.

 9. V pondělí 24. 6. 2024 během 3. a 4. vyučovací hodiny se koná v rámci projektu „Můj nový kamarád“ pro žáky 1. a 9. ročníku Zahradní slavnost v okolí školy

 10. V pondělí 24. 6. 2024 v 14.00 hodin proběhne závěrečná pedagogická rada

 11. Ve čtvrtek  27. 6. 2024 bude na celé škole ve všech třídách probíhat projektový den „Den prevence a první pomoci“

 12. V pátek 28. 6. 2024 se uskuteční v atriu školy celoškolní shromáždění k závěru školního roku.

                                                                                                                                        

Rozvrh 

 

 

Vyučující:

Čj, Vv, SeČ - Mgr. Daniela Chvátalová

Aj - Mgr. Zuzana Toušková, Mgr. Alice Ševčíková

M, Ch, SeM - Mgr. Jarmila Tesařová

Př - RNDr. Petr Lukáš

D - Mgr. Alice Ševčíková

Rj - Ladislava Giblová

Fy - RNDr. Jarmila Ištoková

Z - Mgr. Jitka Strnadová (Skřejpková)

Hv - Mgr. Johana Benešová

Inf - Mgr. Petr Zouhar

Ov, Tv, SH- Mgr. Karel Smejkal

Nj - Mgr. Zuzana Toušková

PČ - Mgr. Ivana Neužilová

PČv - Mgr. Petr Grulich

 


Záloha stránky třídy pro školní rok 2022/2023