18. 6. 2024 - Školní výlet

11. 6. 2024 - 37. hodina: Ochrana naší přírody. Poznáme systém ochrany přírody v ČR. Učebnice str. 94 - 96.

7. 6, 2024 - 36. hodina (náhrada za 4.6.2024): Naše příroda.  Poznáme rozmanitost naší přírody. Učebnice str.86

4. 6. 2024 - Prezentace absolventských prací.

28. 5. 2024 - 35. hodina: Mendelovy zákony,  Vysvětlíme si principy  Mendlových zákonů, Učebnice  str. 81 - 84.

21. 5. 2024 - 34. hodina: Dědičnost.  Vysvětlíme si principy dědičnosti. Vysvětlíme si význam pojmů genotyp a fenotyp. Učebnice str. 79 - 81.

14. 5. 2024 - 33. hodina: Rozmnožování buněk. Napíšeme si test (21. - 29. hodina, vývoj Země, života na Zemi, vývoj člověka, vývojová teorie). Vysvětlíme si způsob rozmnožování buněk při nepohlavním a pohlavním rozmnožování. Učebnice str. 78.

7. 5. 2024 - Exkurze do Planetária Brno

30. 4. 2024 - 32. hodina: Buněčný základ života. Budeme opakovat na test (21. - 29. hodina, vývoj Země, života na Zemi, vývoj člověka, vývojová teorie), který si napíšeme 14. 5. 2024. Poznáme rozdíly ve stavbě mnohobuněčných rostlin a živočichů. Učebnice str. 77.

23. 4. 2024 - 31. hodina: Buněčný základ života. Vysvětlíme si rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou. Poznáme činnost jednotlivých buněčných organel. Učebnice str. 76.

16. 4. 2024 - 30. hodina: Doklady vývojové teorie. Poznáme doklady, které cv esly k potvrzení vývojové teorie. Učebnice str. 59. - 60.

9. 4. 2024 - 29. hodina: Vývojová (evoluční) teorie.  Dozvíme se základní poznatky o evoluční teorii, jak se vyvíjela a co je jejím základem. Vysvětlíme si, jak vznikají nové druhy organismů. Učebnice str. 56 - 59.

2. 4. 2024 - Výstava - jeskyně křtinského údolí

26. 3. 2024 - 28. hodina: Vývoj člověka. Budeme pokračovat v poznávání jednotlivých etap ve vývoji člověka. Učebnice str. 50 - 54.

19. 3. 2024 - 27. hodina: Vývoj člověka. Poznáme jednotlivé vývojové stupně rodu člověk. Učebnice str. 50 - 54.

12. 3. 2024 - 26. hodina: Čtvrtohory.  Poznáme rozdělení čtvrtohor na jednotlivé geologické periody. Poznáme typické zástupce rostlin a živočichů  čtvrtohor.  Učebnice str. 49- 50.

5. 3. 2024 - 25. hodina: Třetihory. Poznáme rozdělení třetihor na jednotlivé geologické periody. Poznáme typické zástupce rostlin a živočichů  třetihor. Učebnice str. 48- 49.

29. 2. 2024 - 24. hodina: Druhohory (suplovaná hodina). Poznáme rozdělení druhohor na jednotlivé geologické periody. Poznáme typické zástupce rostlin a živočichů  druhohor. Učebnice str. 48.

27. 2. 2024 - 23. hodina: Prvohory. Poznáme rozdělení prvohor na jednotlivé geologické periody. Poznáme typické zástupce rostlin a živočichů starších a mladších prvohor. Učebnice str. 45 - 47.

20. 2. 2024 - 22. hodina: Zkameněliny, zjišťování stáří hornin. Napíšeme si test (13. - 19. hodina, horniny). Dozvíme se, jak se nazývá věda zabývající se zkamenělinami, jak se dá zjistit poměrné a skutečné stáří hornin. Vysvětlíme si, jak zkameněliny dělíme a co jsou vůdčí zkameněliny. Učebnice str. 46.

13. 2. 2024 - 21. hodina: Vývoj Země, života a člověka. Budeme opakovat na test (13. - 19. hodina, horniny). Přiblížíme si jednotlivé geologické éry ve vývoji Země - předgeologické období, prahory a starohory. Učebmice str. 43 - 45.

6. 2. 2024 - Jarní prázdniny 

30. 1. 2024 - 20. hodina: Laboratorní práce. Určování hornin.