Pracovní činnosti - chlapci i děvčata

Hodnocení:

Pro tento předmět je důležité plnit zadané úkoly dle vlastních možností. Známky v tomto předmětu jsou udělovány za zadané úkoly a samostatnou práci - zpravidla 2-3 za pololetí - bude zapisováno do elektronické žákovské knížky. Hodnota známky je 1.

Důležité pro hodnocení tohoto předmětu je celkový přístup a snaha v hodině - vedeno pouze u vyučujícího.

Žáci přinesou pomůcky dle zpracovávaného úkolu.

 

Přijímací řízení na SŠ a SOU 2023/2024 

 Ucelené informace k přijímacímu řízení najdete na:

https://www.prihlaskynastredni.cz

 Prezentace:  prijimaci_rizeni_2024.pdf

 

www.nsp.cz  - popisy profesí

www.scio.cz  - přijímací zkoušky na nečisto, online příprava, tištěná příprava

www.atlasskolstvi.cz- informace o školách a oborech (obdržíte na podzim
v tištěné podobě)

www.infoabsolvent.cz – testy zájmů a profesní orientace, info o školách

www.vyberskoly.cz -   přehled a porovnání středních škol v JMk

www.jmskoly.cz- info o školách v Jmk, přijímací řízení, stipendia

www.stredniskoly.cz – školy, obory, dny otevřených dveří, burzy škol