V měsíci květnu budeme probírat:

  •   rovnice s neznámou ve jmenovateli
  •   úvod do goniometrických funkcí - výpočty sinus, kosinus, tangens v pravoúhlém trojúhelníku