Měsíc listopad: 

V měsíci listopadu nás čekala nová látka v matematice. Naučili jsme se písemně násobit a naťukli jsme i písemné dělení. Ve výtvarné výchově nám byl inspirací sv. Martin a pomale jsme se připravovali na blížící se advent. Vyrobili jsme adventní kalendář a pilně jsme trénovali koledy.

Za námi je i projektový den, který byl zaměřen na finanční gramotnost. Ve třídě jsme si povídali o základních pravidlech, počítali jsme slovní úlohy a zahráli si hru zaměřenou na příjmy a výdaje. Projekt jsme zakončili v místním obchodě, kde si děti nakoupily dle předem stanovených kritérií. 

453E31FA-AAE6-480F-A9EA-77EA95FC37B8.jpeg

20. listopadu nás čekalo divadelní představení Káťa a Bajaja na motivy básnické sbírky Vladimíra Holana. Všichni účinkující podali skvělé výkony. Dokonce jsme měli tu čest, že nám na violoncello hrál brněnský písničkář Pavel Čadek. 

D8C6A38A-F686-4F0B-8454-4410A368ABF0.jpeg